vrijdag 17 april 2015

VERDIEPDINGEN: Lokaal Sociaal

Hoe Lokaal Sociaal is de bibliotheek? In elke gemeente probeert KW wel in het plaatselijke krant te communiceren, maar gezamenlijk op een forum heb ik deze niet gevonden. Wel is de bibliotheek goed bij de scholen betrokken, vooral nu met de leesconsulenten en Bibliotheek op School. Op het Digitale niveau zie ik geen forum waar de bibliotheek mee participeert, maar daar buiten  is toch veel samenwerking met bijv. Groen Grip, Duurzaamheid, Laaggeletterdheid, Educatie, culturele theaters, musea en met ondernemers. Zelfs vond ik een melding van bibliotheekinnovatie in de praktijk  van de UVA over KW. M.a.w. KW is wel sociaal en lokaal!
Ik heb nog even bij "Google Alerts" gekeken en dan lees ik het laatste nieuws van alle dagbladen. Bij "Nearby Tweets" zou ik naar kijken, maar helaas, die site werkt niet meer.  Verder vind ik dat de bibliotheek zich wel goed naar buiten profileert, en daar werken alle medewerkers aan mee!

1 opmerking: